Brukererfaringer – evaluering av musikkterapi ved Bergensklinikkene

«Jeg tenker at musikkterapi er å mestre»

Ny evaluering av musikkterapi ved Bergensklinikken!

For brukere og pasienter betyr musikkterapi mye for:

– Glede

– Mestring

– Håp og mening

– Bearbeiding av følelser knyttet til rus og psykisk helse

– Brukerstyring og inkludering

 

Relaterte Saker

Kanalveien 5, 5068 Bergen

Telefon: 55908600 (tastevalg 3)

Epost: korus@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet