FØRE VAR – VÅREN 2019 – Siste nytt om rustrender i Bergen

Siste nytt om rustrender i Bergen – Føre Var våren 2019

Føre Var 01/2019, rapporten som beskriver utviklingen av rustrender og russituasjonen i Bergen siste halvår, lanseres med dette.

Hovedfunn denne gang er:

  • Økning i bruk og tilgjengelighet av kokain
  • Økning i tilgjengelighet av amfetaminer
  • Nedgang i bruk av Dolcontin
  • Nedgang i tilgjengelighet av anabole virkestoffer 

Føre Var har i 17 år kartlagt rustrender i Bergen. Rapporten beskriver endringer i rusmiddelbruk i Bergen, basert på kvantitative og kvalitative data fra et mangfold av kilder. Føre Var-modellen er utviklet ved KoRus vest Bergen, med mål om å fange opp endringer i rusmiddelbruk/-trender. Dette arbeidet er en av oppgavene som Kompetansesenteret utfører med midler fra Helsedirektoratet.

Denne rapporten ser på tendensen i siste periode, oktober 2018 til mars 2019, og presenterer også noen langtidstrender.

Les hele rapporten her

 

 

 

 

Relaterte Saker

Kanalveien 5, 5068 Bergen

Telefon: 55908600 (tastevalg 3)

Epost: korus@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet