Tilskudd til psykologer i 2019

Med forbehold om Stortingets vedtak av statsbudsjettet har Helsedirektoratet publisert tilskudd til psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene for 2019. Fylkesmannen forvalter tilskuddsordningen.

Det foreslås å bevilge 205 mill. kroner, en økning på 50 mill. kroner. Det er lagt til rette for at alle kommuner kan motta tilskudd innen lovkrav om psykologkompetanse trer i kraft fra 2020. Tilskuddsordningen går inn i sitt siste år og fra 2020 legges midlene inn i kommunenes frie inntekter.

→ Lenke til utlysning og nyhetssak her

Relaterte Saker

Kanalveien 5, 5068 Bergen

Telefon: 55908600 (tastevalg 3)

Epost: korus@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet