Føre Var høsten 2018

Føre Var 02/2018, rapporten som beskriver utviklingen av rustrender og russituasjonen i Bergen fra mars til september 2018, er nå klar for lansering.

 

Hovedfunn denne gang er:

  • Økning i bruk av GHB/GBL
  • Økning i bruk av Rivotril
  • Stabil bruk og nedgang i tilgjengelighet på ecstasy/MDMA
  • Nedgang i tilgjengelighet på LSD

 

Føre Var–rapportene har i 16 år kartlagt rustrender i Bergen. Rapporten beskriver endringer i rusmiddelbruk i Bergen, basert på kvantitative og kvalitative data fra et mangfold av kilder. Føre Var-modellen er utviklet ved KoRus vest Bergen, med mål om å fange opp endringer i rusmiddelbruk/-trender. Dette arbeidet er en av oppgavene som Kompetansesenteret utfører med midler fra Helsedirektoratet.

Rapporten er utarbeidet av spesialkonsulentene Else Kristin Utne Berg, Liv Flesland og Unni Strandman.

 

Les rapporten her

→ Tidligere utgitte Føre Var-rapporter er tilgjengelige her og på KoRus vest Bergen sin nettside

 

 

Vedlegg

Relaterte Saker

Kanalveien 5, 5068 Bergen

Telefon: 55908600 (tastevalg 3)

Epost: korus@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet