Nettverkssamling med alor

Du inviteres med dette til nettverkssamling med alor torsdag den 4. april  2019 på Grand Hotel Terminus i Bergen.

Tema for dagen er Nye(-re) rusmidler og arbeidslivet. Trender, utviklingstrekk og fakta. Hvordan kan arbeidslivet forholde seg til dette i nedfellingen av «ruspolicy».

Påmelding HER

Relaterte Saker

Føre Var 02/2018, rapporten som beskriver utviklingen av rustrender og russituasjonen i Bergen fra mars til september 2018, er nå klar for lansering.

Vestre Torggate 11, 5015 Bergen

Telefon: 55908600 Telefax: 55908610

Epost: post@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet