Redigert Kjentmannhefte 2018/2019

”Kjentmann” er en beredskapsordning til bruk i skoleverket. ”Kjentmann” består av en kursrekke og et hefte, og målet er å gi en oversikt over konstruktive handlingsalternativer overfor elever med rusmiddelutfordringer.

Kjentmannhefte_2018

Relaterte Saker

Vestre Torggate 11, 5015 Bergen

Telefon: 55908600 Telefax: 55908610

Epost: post@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet