Forskning

​Etter 30 år med MI har vi nå en behandlingsmetode som har som mål å gjøre det lettere for mennesker å bestemme seg for atferdsendringer.

Enten det handler om å ta en beslutning om å bruke rusmidler, snus eller tobakk i mindre grad, endre risikokonsum eller om å forandre egne kost- eller mosjonsvaner (Miller og Rollnick 2002, Hettema mfl. 2005, Rubak mfl. 2005, Lundahl mfl. 2010).

Metoden er evidensbasert og generaliserbar over ulike problemområder og anvendes verden over. MI viser seg enda mer potent når den kombineres med annen behandling.

Forskning viser at MI kan læres uavhengig av utdanningsnivå og klienter som eksponeres for denne metoden har større sannsynlighet for å starte, bli værende og fullføre behandling, følge opp egne målsetninger og redusere sin problematferd.

www.motivationalinterview.org finnes det et stort utvalg av henvisninger til forskning på Motiverende samtale.

 

Denne listen oppdateres jevnlig og emneregistreres under emnene:

 • Tobacco/smoking
 • Theories and trials
 • Sustance Abuse Disorders
 • Rollnick and Miller Resources
 • MI Training, Education and Supervision
 • MI Fidelity Tools
 • Specific Populations
 • Meta–analytic studies
 • Gambling
 • Co–occuring disorders

Her er en oversikt over meta-forskning som er gjort på Motiverende samtale:

 • Hettema, J.E., Steele, J.M., Miller, W.R. (2005). Motivational Interviewing. Annual Review of Clinical Psychology, 1, 91-111.
 • Rubak, S, Sandboek, A., Lauritzen, T., & Christensen, B. (2005). Motivational interviewing: a systematic review and meta-analysis. British Journal of General Practice, 55: 513, pp. 305-312.
  Full text: http://www.motivationalinterview.net/library/RubakMIreview.pdf​
 • Lundahl, B.W., Kunz, C., Brownell, C., Tollefson, D., Burke, B.L. (2010) A Meta-Analysis of Motivational Interviewing: Twenty-Five Years of Empirical Studies,
  Research on Social Work Practice, 20 (2), 137-160

Lenker og litteratur

Amrheim, P.C., Miller, W.R., Yahne, C E., Palmer, M. og Fulcher, L. (2003) Client commitment language during motivational interviewing predicts drug use outcomes. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 71(5): 862–878.

Amrheim, P.C, Miller, W.R., Yahne, C., Knupsky, A. og Hochstein, D. (2004) Strength of client commitment language improves with therapist training in motivational interviewing.
Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 28(5): 74A.

Apodaca, T. R. og Longabaugh, R. (2009) Mechanisms of change in motivational interviewing: a   review and preliminary evaluation of the evidence. Addiction, 104(5): 705-715.
Nedlastet 10.april 2013 fra: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2756738/pdf/nihms114387.pdf

Arkowitz, H., Westra, H.A., Miller, W.R. og Rollnick, S. (2007) Conclusions and future directions. Motivational interviewing in the treatment of psychological problems. New York: Guildford Press.

Arkowitz, H.,Westra, H.A., Miller, W.R. og Rollnick, S. (2008) Motivational interviewing in the treatment of psychological problems. Guilford Press.

Barth, T., Børtveit, T. og Prescott, P. (2001) Endringsfokusert rådgivning. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Barth, T. og Näsholm, C. (2007) Motiverende samtale – Endring på egne vilkår. Bergen: Fagbokforlaget Vigmostad og Bjørke.

Bem, D.J. (1972) Self-perception Theory. I: Berkowitz, L. (red.) Advances in experimental Social Psychology, Vol.6. New York: Academic Press.

Brehm, S. og Brehm, J. (1981) Psychological Reactance: A Theory of Freedom and Control.New York, NY: Academic Press.

Farbring, C.Å. (2010) Handbok i motiverande samtal – MI. Teori, praktik och implementering. Finland: Natur & kultur.

Festinger, L. (1957) A theory of cognitive dissonance. Stanford, CA: Stanford University Press.

Forsberg, L., Berglind O. og Forsberg, L. (2009) Motiverande samtal för att uppmuntra fysisk aktivitet. Stockholm: Studiehandledning Statens Folkhälsoinstitut

Hettema, J., Steele, J. og Miller, W.R. (2005) Motivational interviewing. Annual Review of Clinical Psychology, 1: 91–111.

Hohman, M. (2011) Motivational Interviewing in Social Work Practice. New York: Guilford Press.

Ivarsson, B.H. (2010) Motiverende intervju. Praktisk håndbok for helse – og omsorgssektoren. Stockholm: Gothia forlag.

Ivarsson, B.H. (2010) Motiverende intervju. Praktisk håndbok for helse – og omsorgssektoren. Stockholm: Gothia forlag.

Ivarsson, B.H. og Pantzar M. (2007) Motiverande samtal – en handledning för Skolhälsovården. Stockholm: Gothia forlag.

Lundahl, B.W., Kunz, C., Brownell, C., Tollefson, D. og Burke, B.L. (2010) A Meta-analysis of motivational interviewing. Twenty five years of empirical studies. Research and Social Work Practice, 20(2): 137–160.

Miller, W.R. (1983) Motivational interviewing with problem drinkers. Behavioural Psychotherapy, 11: 147–172.

Miller, W.R. (2008) From the Desert. The first Description of Motivational Interviewing. Motivational Interviewing Network of Trainers, MINT Bulletin, 14(2): 1–38.

Miller, W.R., og Rollnick, S. (2012) Motivational interviewing, Third Edition. Helping People Change. New York: Guilford Press.

Miller, W.R. og Rollnick, S. (2004) Talking Oneself into Change: Motivational Interviewing, Stages of Change, and Therapeutic Process. Journal of Cognitive Psychotherapy: An International Quarterly, 18 (4): 299-308.

Miller, W.R. og Moyers, T.B. (2006) Eight stages in learning motivational interviewing. Journal of Teaching the Addictions, 5:3-17.

Moyers, T.B., Martin, T., Manuel, J.K., Miller, W.R. og Ernst, D. (2010) Revised Global Scales: Motivational Interviewing Treatment Integrity 3.1.1 (MITI 3.1.1). Nedlastet 10.april 2013 fra http://www.motivationalinterview.org/Documents/miti3_1.pdf

Moyers, T.B., Miller, W.R. og Hendrickson, S.M.L. (2005) How does motivational interviewing work? Therapist interpersonal skill predicts client involvement within motivational interviewing sessions. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 73: 590–598.

Naar-King, S. og Suarez, M. (2011) Motivational Interviewing with Adolescents and Young Adults. New york: Guildford Press.

Orford, J. (1985) Excessive appetites; A psychological view of addictions. New York: Wiley.

Ortiz, L. (2009) När förändring är svårt. Att handtera motstånd med motiverende samtal. Stockholm: Natur och Kultur.

Ortiz, L. (2009) Motiverande samtal för barnmorskor . Stockholm: Karolinska Institutets Folkhälsoakademi.

Ortiz, L. (2009) Motiverande samtal för ungdommr. Stöd ved rådgivning om levnadsvanor. Stockholm: Karolinska Institutets folkhälsoakademi.

Prescott P og Børtveit T. (2004) Helse og atferdsendring. Gyldendal akademisk.

Prescott P og Børtveit T. (2004) Helse og atferdsendring. Gyldendal akademisk.

Prochaska, J.O. og DiClemente, C.C. (1982) Transtheoretical therapy: Toward a more integrative model of change. Psychotherapy: Theory, research, and Practice, 19(3): 276–288.

Prochaska, J.O. og DiClemente, C.C. (1983) Stages and processes of self-change of smoking: Toward an integrative model of change. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 51: 390–395.

Project MATCH Research Group (1997a) Matching alcoholism treatments to client heterogeneity: Project MATCH posttreatment drinking outcome. Journal of Studies on Alcohol, 58: 7–29.

Project MATCH Research Group (1997b) Project MATCH secondary a priori hypotheses. Addiction, 92: 1671–1698.

Project MATCH Research Group. (1998a) Matching alcoholism treatment to client heterogeneity: Project MATCH three-year drinking outcomes. Alcoholism: Clinical and Experimental Research, 23(60): 1300–1311.

Rogers, C.R. (1951) Client-centered therapy: Its current practice, implications and theory. Boston: Houghton Mifflin.

Rollnick S, Mason og Butler CC. (1999) Health Behaviour Change. A guide for practitioners. Churchill Livingstone.

Rollnick, S., Miller, W.R. og Butler, C.C. (2008) Motivational Interviewing in Health Care. Helping Patients Change Behaviour. New York: Guilford Press.

Rosengren, D.B. (2009) Building Motivational Interviewing Skills. New York: Guildford Press.

Rubak, S, Sandboek, A., Lauritzen, T. og Christensen, B. (2005) Motivational interviewing: a systematic review and meta-analysis. British Journal of General Practice, 55(513): 305–312.

Wagner, C. og Ingersoll, K. (2013) Motivational Interviewing in Groups. New York: Guilford Press.

Westra, H. A. (2012) Motivational interviewing in the Treatment of Anxiety.New York: Guilford Press.

 

Kanalveien 5, 5068 Bergen

Telefon: 55908600 (tastevalg 3)

Epost: korus@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet