MITI (Motivational Interviewing Treatment Integrety 4.2.1) er en kodningsmanual utviklet for å vurdere hvor godt behandleren anvender MI. MITI har fokus på behandlers verbale atferd i samtalen og inneholder et system for å kode i hvilken grad behandler anvender holdningssettet, prinsippene og kommunikasjonsferdighetene i MI.

MITI brukes som et verktøy for å gi en strukturert, formell feedback om måter å forbedre egen klinisk skikkethet i å anvende MI.

  • Manualen kan være nyttig å bruke for deg som har sendt inn din samtale til MI-analyse og fått feedback på resultatene av analysen.
  • Den kan også være nyttig å bruke i veilednings- eller undervisningssammenheng dersom du er veileder og kursinstruktør i MI.

Etter tillatelse fra forfatterne av MITI 4.2.1 har KoRus Bergen oversatt manualen til norsk. Dette er den siste oppdaterte versjonen av MITI.

Klikk her for å laste ned MITI-manualen

 

 

Kanalveien 5, 5068 Bergen

Telefon: 55908600 (tastevalg 3)

Epost: korus@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet