Implementeringssatsing i Motiverende samtale

I 2017 planlegger  KoRus Bergen å gjennomføre en implementeringssatsing i Motiverende samtale for kommuner i Hordaland og inviterer med dette kommuner til å søke om deltakelse i utviklingsarbeidet for å gi fagpersoner fra ulike etater i kommunen et strukturert og kvalitativt godt lærings- og treningsforløp for å implementere MI som en av flere metoder i møte med brukere.

Her er invitasjon med søknadskjema som må fylles ut og returneres innen 20.februar 2017: MI Implementering 2017 invitasjon til kommuner i Hordaland

 

Relaterte Saker

Føre Var 02/2018, rapporten som beskriver utviklingen av rustrender og russituasjonen i Bergen fra mars til september 2018, er nå klar for lansering.

Vestre Torggate 11, 5015 Bergen

Telefon: 55908600 Telefax: 55908610

Epost: post@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet