KoRus lanserer to nye rapporter om Motiverende samtale

Den ene rapporten som nå utgis beskriver MI-analyse, den nasjonale veiledningstjenesten ved KoRus Bergen, Stiftelsen Bergensklinikkene, som metode, hvordan metoden kan anvendes i implementeringsarbeid, og hvordan kompetansesenteret har organisert arbeidet med utvikling og gjennomføring av veiledningstjenesten.

I den andre rapporten beskriver KoRus Bergen implementering av Motiverende samtale ved alle helsestasjoner i Bergen, og erfaringer som er gjort med bruk av nøkkelpersoner som kollegaveiledere.

Les mer

Relaterte Saker

Føre Var 02/2018, rapporten som beskriver utviklingen av rustrender og russituasjonen i Bergen fra mars til september 2018, er nå klar for lansering.

Vestre Torggate 11, 5015 Bergen

Telefon: 55908600 Telefax: 55908610

Epost: post@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet