Prof. William. R. Miller sin presentasjon om Motiverende samtale

Motiverende samtale er en av de mest sentrale metodene innen rusbehandling og er en målrettet samtalestil der motivasjonen for endring formes og blir påvirket av relasjonen mellom hjelper og pasient. Metoden har blitt møtt med økende interesse innen behandling og i forskningsmiljøer over hele verden og benyttes nå innenfor store deler av helse og sosialtjenesten.

På Jubileumsseminaret den 4. mai i forbindelse med Stiftelsen Bergensklinikkene sitt 25 års jubileum holdt Prof. Willian R. Miller en forelesning om Motiverende samtale.

Relaterte Saker

Føre Var 02/2018, rapporten som beskriver utviklingen av rustrender og russituasjonen i Bergen fra mars til september 2018, er nå klar for lansering.

Vestre Torggate 11, 5015 Bergen

Telefon: 55908600 Telefax: 55908610

Epost: post@bergensklinikkene.no

finansierer kompetansesenterets virksomhet